توافقنامه

طبق این توافقنامه خریداران بعد از خرید از سایت نباید محصولات سایت را در اینترنت به صورت رایگان یا غیر رایگان عرضه کنند .

مدیریت سایت